SFIM CZ s.r.o.

Kancelář stavebního managementu

Chřibská 20, 407 44 Chřibská

 
O firmě Úvod Kontakty Projekty
 

PROFIL

 
 Činnost firmy
 

 

          Naše společnost se zabývá komplexním stavebním servisem pro investory, kde spokojenost zákazníků je pro nás nejdůležitějším měřítkem.

          V zjednodušené rekapitulaci se naše společnost zabývá:

 1. výkonem inženýrsko-investorské činnosti v oblasti stavebnictví (zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí, technické, autorské a stavební dozorování)

 2. výkonem kompletační činnosti středních a větších investičních celků, kde disponujeme dostatečnou kapacitou stavebního managementu (forma výstavby bez generálního dodavatele, s větším množstvím subdodavatelů - nižší investiční náklady)

 3. výkonem kompletní projekční činnosti (projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, pro realizaci staveb, projektové dokumentace skutečného provedení, projektové dokumentace stávajících stavů, projekty interiérů, architektonické studie, apod.)

 4. výkonem kompletní rozpočtové a oceňovací činnosti (oceňování stavebních činností dle rozpočtových ukazatelů, vypracování kompletních položkových rozpočtů, včetně kontrolních rozpočtů, případně rozpočtů čerpání - příprav k fakturacím jednotlivých dodavatelů, apod.)

 5. zabezpečujeme kvalitní právní pomoc v oblasti stavebního práva (příprav návrhů smluv o dílo, případně nájemných a jiných smluv)

 6. zajišťujeme organizaci výběrových řízení, jak pro státní, tak i pro soukromou sféru

 7. zabezpečujeme profinancování celé stavby (pouze pro podnikatelské subjekty)

 8. zabezpečujeme výběr vhodných pozemků a lokalit

 9. zabezpečení kompletního servisu a provozování realizovaných objektů

  
  
 Obory činnosti
 
          Firma SFIM CZ s.r.o. poskytuje služby zejména v těchto stavebních oborech:
 • stavební management
 • inženýrsko investorská činnost
 • projektová činnost
 • oceňování staveb, včetně kontrolní činnosti
 • technické, autorské a stavební dozorování
 • realizace staveb

 

 Realizační tým
 

          Vlastní realizační tým tvoří okruh inženýrů, projektantů, techniků a specialistů různých profesí s potřebnými znalostmi a zkušenostmi z již uskutečněných realizací. Pro splnění náročných požadavků zákazníků,  je společnost vybavena nejmodernějším inženýrsko-technickým vybavením, jak v kancelářích sídla firmy ve Chřibské, tak i na realizovaných stavbách.

          Oblast působnosti společnosti ve stavebnictví  je ve své podstatě neomezená,  za což i hovoří realizace stavebních celků jak v České republice, tak i na Slovensku.

 
 Historie
 

          Firma SFIM CZ s.r.o. vznikla sloučením společností Jan Machač - SFIM a Ing.Jan Machač - Ateliér SFIM. Zakladateli a spoluvlastníky jsou Jan Machač (otec) a Ing.Jan Machač (syn).

          Společnost převzala veškeré aktivity obou společností a svojí působnost rozšířila.

 
  

 REALIZACE

 

Velkoobchody Makro-Metro

 

 

Mrazírenská depa

 

 

Výrobna lahůdek

 

 

Rekonstrukce

 

 

Přístavba

 

 

Rodinné sportoviště